CREATIEVE BEDRIJVEN EN KENNISINSTELLINGEN GAAN SAMEN DOORBRAKEN FORCEREN

24 OKTOBER 2013, EINDHOVEN
Samenvatting
Op de Dutch Design Week in Eindhoven vond op 24 oktober de kick-off plaats van 23 vernieuwende onderzoeksprojecten waarvoor consortia van wetenschappers en private en publieke partijen uit de creatieve industrie met elkaar samenwerken. Uit de presentaties werd duidelijk dat creatieve bedrijven en kennisinstellingen elkaar nodig hebben om doorbraken te forceren in bijvoorbeeld de zorg, zakelijke en financiële dienstverlening, high tech en duurzame productiesystemen.

Alle 23 projecten illustreren het belang van deze snelstgroeiende sector voor de Nederlandse economie. Via verschillende subsidie-instrumenten van NWO en TNO worden deze projecten nu gestimuleerd voor een totale waarde van 7,7 miljoen euro. Onderwerpen als online gamen om depressies te overwinnen, nieuwe technologische toepassingen in fashion en bouwmaterialen, verbetering van zorg door slimme social media en interactieve straatverlichting die vandalisme voorkomt, passeerden de revue. 

De ambitie om de creatieve industrie een toppositie in Europa te laten bereiken, ligt aan de financiële impuls ten grondslag. CLICKNL, het topconsortium voor kennis en innovatie van de creatieve industrie, heeft daarvoor een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. Deze 23 onderzoeksprojecten sluiten hierop aan.

Onder CLICKNL vallen zeven innovatienetwerken, die het belangrijkste deel van de agenda voor hun rekening nemen: Next Fashion, Design, Cultural Heritage, Media & ICT, CI Next, Games en Built Environment.
Citaten
""We leven in een vergelijkbare periode als De Verlichting. Wat tot dan toe niet bij elkaar kwam, kwam bij elkaar: ondernemerschap, kunsten en kennis. De transitie toen duurde 150 jaar, die tijd hebben we nu niet."" Rob van Gijzel, burgemeester gemeente Eindhoven
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over CLICKNL

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.

In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.