Subsidie voor kennisvouchers en samenwerkingsprojecten voor creatief MKB

MIT-regeling open vanaf 22 mei op basis van 'first com, first serve'

25 APRIL 2013, EINDHOVEN, APRIL 2013
Samenvatting
MKB-bedrijven in de creatieve industrie kunnen vanaf 22 mei 2013 aanspraak maken op subsidie voor kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten. Deze subsidieregeling, de zogenaamde MIT-regeling, is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen die het creatieve MKB kan helpen haar grenzen te verleggen, beter toegankelijk te maken.

Met een kennisvoucher kan een MKB-bedrijf met steun van de overheid relevante kennis inkopen bij bijvoorbeeld een universiteit, hogeschool of bij TNO. En door samenwerkingsprojecten in R&D tussen MKB-bedrijven te stimuleren, kunnen bedrijven hun positie in de waardeketen versterken en hun concurrentiepositie vergroten.

De regeling is onderdeel van het zogenoemde Topsectorenbeleid. Er zijn negen topsectoren, waarvan de creatieve industrie er één is. De regeling sluit aan bij de kennis- en innovatieagenda van CLICKNL en wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De regeling zal vanaf 22 mei tot 1 juli opengesteld worden. Aanvragen worden dan op basis van 'first come, first serve' door AgentschapNL in behandeling genomen.

De MIT-activiteiten zijn verdeeld over 7 thema’s die in de CLICKNL-agenda centraal staan. Bovendien moeten de R&D-samenwerkingsprojecten betrekking hebben op ten minste één van de grand challenges uit Horizon 2020.

In dit document vindt u een meer uitgebreide beschrijving van de regeling en de zeven thema’s. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures staat op de site van AgentschapNL.

Op 15 mei organiseert CLICKNL in samenwerking met Syntens een informatiemarkt die in het teken staat van de beschikbare regelingen voor de creatieve industrie. Hier zal ook de MIT-regeling worden toegelicht. Meer informatie hierover leest u op de site van CLICKNL

Citaten
"“We zijn blij dat deze innovatiestimulans nu beschikbaar komt voor de creatieve industrie. Voor talloze kleine bedrijven en ondernemers is kennis immers niet gemakkelijk toegankelijk. Dat Nederland qua onderzoeksniveau meedraait in de wereldtop, is bij veel ondernemers niet bekend. Laat staan dat ze daarvan gebruikmaken voor de vragen en uitdagingen waar zij voor staan. Die kennis komt nu binnen handbereik en kan bedrijven helpen om innovaties te doen slagen.”" Valerie Frissen, managing director van CLICKNL:
Contactpersonen
Over CLICKNL

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.

In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.