Topsector Creatieve Industrie lanceert CLICKNL

23 OKTOBER 2012, EINDHOVEN, 23 OKTOBER 2012
Samenvatting
Met een wervelende roadshow langs de zeven CLICKNL-Networks en het officiële startsein door voorzitter MKB Nederland Hans Biesheuvel, wordt vandaag – tijdens de Dutch Design Week- het kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie CLICKNL gelanceerd.

Het afgelopen half jaar heeft een klein team, onder aanvoering van directeur CLICKNL Valerie Frissen, hard gewerkt om het creatieve bedrijfsleven - van omroepbedrijf tot designer, van architect tot gamebedrijf en van app-ontwikkelaar tot modeontwerper -  in contact te brengen met de kenniswereld, om met elkaar ambitieuze plannen te maken voor de komende jaren. De letters CLICK staan voor  Creativity, Learning, Innovation, Co-creation, Knowledge.

De creatieve industrie groeit met 6 % sneller dan de rest van de Nederlandse economie. Met 97.020 bedrijven, 172.000 werkzame personen, een jaarlijkse omzet van €7,1 miljard en een aandeel van meer dan 2% in het BBP levert de sector een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. State of the art kennisontwikkeling is essentieel om de Nederlandse creatieve industrie ook internationaal een leidende positie te geven. CLICKNL gaat zich daar in de komend jaren op richten.


Citaten
"“Het enthousiasme om met CLICKNL mee te denken én te werken is groot. Ondernemers, regionale en landelijke bestuurders, kennisinstellingen en ondernemers zijn zich bewust van de kansen en mogelijkheden die de creatieve industrie biedt. Ook voor de andere topsectoren is de creatieve industrie interessant, bijvoorbeeld omdat creatieven heel goed in staat zijn de gebruikerservaring van producten en diensten vorm te geven, en daarmee doorbraken in innovatie aan te jagen. Een hechte samenwerking tussen al deze partijen is van het grootste belang om onze ambitie om de Nederlandse creatieve industrie in 2020 nummer 1 van Europa te maken, te verwezenlijken.”" Valerie Frissen, directeur CLICKNL
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over CLICKNL

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.

In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.